در این بخش از باشگاه مشتریان وین کوین، داستان های کوتاه و آموزنده از کسب و کار ها در وب سایت وین کوین گذاشته می شود.