فراموش نکنید ، در ایران بهترین راه ارتباط با مشتری در سیستم باشگاه مشتریان، ارتباط مستقیم با مشتری بصورت تماس تلفنی و ثبت نظر مشتری در مورد کسب و کار شماست.