مشتری مشتری مشتری

اگر به این جمله معروف اعتقاد داشته باشید تمام تلاش خود را بکار خواهید گرفت تا مشتری را به کسب و کار خود وفادار کنید:

"هزینه جذب هر مشتری جدید 5 تا 11 برابر بیشتر از بازگرداندن یک مشتری قدیمی است !!!"

پس هرچه بیشتر بتوانید مشتری را به کسب و کار خود وفادار کنید و آمار برگشت مشتری را بالا ببرید بیشتر می توانید موفقیت برند خود را تضمین کنید.

۱۳۹۷/۸/۱۰

زمانیکه از تاثیر راه اندازی و اجرای سیستم باشگاه مشتریان دربرند های بزرگ و کسب و کار های مختلف مطلع می شوید، ترغیب می شوید تا هرچه سریعتر باشگاه مشتریان اختصاصی خودتان را راه اندازی کنید و تاثیر آن بر روی کسب و کار خود لذت ببرید.

۱۳۹۷/۱/۲۹

اگر قرار باشد مرتب به مشتریان جدید شما اضافه شود و مشتریان فعلی شما هم حفظ شود، بعد از مدتی دیگر وقت سرخاراندن هم نخواهید داشت. پس شما به مرور زمان تعدادی از مشتریان فعلی (مشتریان قدیمی) خود را از دست می دهید اما چون آنها را دیگر نمی بینید به مرور آنها را از یاد می برید و هیچ ابزاری هم برای شناسایی این دسته از مشتریان ندارید !!!!

داده ای یافت نشد.