دادن کارت باشگاه مشتریان و عضویت مشتری در سیستم باشگاه مشتریان توسط کارت به راحتی می تواند کسب و کار شما را در ذهن مشتریان ماندگار کند، چون مشتری در کارت باشگاه مشتریان خود مقداری اعتبار دارد، بر خلاف کارت ویزیت این کارت را در کیف پول خود نگهداری می کند و این بزرگترین تبلیغ برای برند شماست.