گیمیفیکیشن (بازی کار)

گیمیفیکیشن یکی از بروزترین تکنیک های وفادار سازی مشتریان است. در گیمیفیکیشن سعی می شود تا با استفاده از بازی و تکنیک های میتنی بر بازی، مشتری حس لذت بخش تری از خرید را تجربه کند و تشویق به مراجعه مجدد و خرید بیشتر شود. برند های بزرگی مانند مک دونالد، مگنوم، کوکاکولا، نایک و ...  در دنیا از گیمیفیکیشن برای تشویق مشتری به انجام رفتاری خاص و در نهایت وفادار شدن مشتری به برند خود استفاده کرده اند، این تکنیک در برند سازی و خوش نام شدن یک برند نزد مشتریان تاثیر شگفت انگیزی دارد.

داده ای یافت نشد.

02122880701