نکته مهم : این نوع از پیامک های باشگاه مشتریان بصورت خدماتی ارسال می شود و حتی اگر عضو باشگاه مشتریان شما پیامک های تبلیغاتی را بسته باشد (در بلک لیست مخابرات باشد)، باز هم پیامک های ارسالی از سمت شما را دریافت خواهد کرد.