مقاله وفادارسازی مشتریان

کتاب هایی که توسط ناشران داخلی و متخصصین در زمینه بازاریابی، مارکتینگ، مشتری مداری، وفادار سازی مشتریان، فروش موفق و باشگاه مشتریان تالیف شده است

02122880701